Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Περιφέρεια Δυτ. Ελλαδας: Τρία νέα έργα εξωστρέφειας και διεθνικής συνεργασίας

Τρία νέα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2007-2013) με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω της συνεργασίας με φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Τα έργα αυτά, με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», μετά από την προκήρυξη της δράσης «Διεθνικές Συνεργασίες Επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011.

Βασικός στόχος της δράσης «Διεθνικές Συνεργασίες Επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής μέσω της υλοποίησης έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:

α) Ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές,
β) Υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε διάφορους τομείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, μεταποίηση, υγεία κ.λπ.
γ) Παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Πρέπει να τονισθεί ότι η προκήρυξη των δράσεων διεθνικής συνεργασίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το αποτέλεσμα της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρόγραμμα LEAD ERA που υλοποιείται στο πλαίσιο ERANET της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Πλαίσιο 7), με σκοπό τη συνεργασία των επιχειρήσεων των συνεργαζόμενων Περιφερειών για τη διενέργεια ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στους τομείς του e-Health, Βιώσιμες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσματα, Ανακύκλωση, Βιο-υλικά και Ανανεώσιμες Ενέργειες.

Κατά τον 1ο κύκλο προκήρυξης της δράσης ενίσχυσης της διεθνικής συνεργασίας των επιχειρήσεων εντάχθηκαν συνολικά τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 995.661 € και συνολικής δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 691.740 €.

Τα έργα στόχο έχουν την ανάπτυξη και υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών για την παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα αγροτοβιομηχανικών μονάδων της Περιφέρειας, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων αποδοτικών και οικονομικών φωτοβολταϊκών κελιών και την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση παραπροϊόντων ξυλείας και πλαστικών μέσω προηγμένων τεχνολογιών.

Στην υλοποίηση των έργων συμμετέχουν συνολικά τέσσερις επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και ερευνητικοί φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ ενώ τις ομάδες υλοποίησης συμπληρώνουν επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια από άλλες ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Ισπανίας, Γαλλίας, Βελγίου κ.λπ.).

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε χρονικό διάστημα 2-3 χρόνων ενώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας σε κρίσιμους τομείς και με βασικό υποστηρικτή το ερευνητικό και τεχνολογικό δυναμικό της Περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε Ελεύθερα την απόψή σας

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...